• Paket
Kombinationsbehandling
search
  • Kombinationsbehandling
  • Kombinationsbehandling
  • Kombinationsbehandling
  • Kombinationsbehandling

Takbehandling

Grovrengöring mha tryckluft samt avslut med Grön-Fri

Vi erbjuder mossborttagning mha industriell högtrycksluft. Metoden är kostnadseffektiv kontra taktvätt då stora ytor kan rengöras/saneras på relativt kort tid.

Arbetet avslutas med applicering av Grön-Fri-Metoden.