Kombinationsblästring (sand + vatten)
search
  • Kombinationsblästring (sand + vatten)
  • Kombinationsblästring (sand + vatten)

Sandblästring

Sandblästring är en metod där sand och vatten blandas ihop och sprutas på ytan som skall blästras med ett specialmunstycke. 

Sandblästring är en metod där sand och vatten blandas ihop och sprutas på ytan som skall blästras med ett specialmunstycke. Metoden är lämplig för svårhanterliga underlag och minnesmärkta byggnader. Dessutom innehar metoden miljömässiga fördelar då kemikalier ej behövs.