Klotterskydd
search
  • Klotterskydd
  • Klotterskydd

Klotterskydd

Klotterskydd är en forma av färglös skyddsbehandling som appliceras på en ren yta för att förhindra klottret från att tränga in i ytan.

Klotterskydd är en forma av färglös skyddsbehandling som appliceras på en ren yta för att förhindra klottret från att tränga in i ytan.

I korthet:

  •        Klotterskydd är ett vattenburet allväders långtidsskydd, avsett för de flesta typer av ytor.
  •        Klotterskydd fångar upp spray- och penselklotter, samt har en god  motståndskraft mot tuschklotter.
  •        Skyddar mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt upp till minst 5 år.
  •        Medlet är diffusionöppet och är lätt biologisk nedbrytbart enligt OECD 302-B, samt godkänt enligt BRO 2004

Klotterborttagning på skyddad yta görs med hetvatten 90 grader och högtryck 70-200 bar beroende på ytans beskaffenhet. Den sanerade ytan återskyddas sedan.