Isblästring C02
search
  • Isblästring C02
  • Isblästring C02
  • Isblästring C02
  • Isblästring C02
  • Isblästring C02
  • Isblästring C02
  • Isblästring C02
  • Isblästring C02

Isblästring C02

Isblästring är en effektiv samt skonsam rengöringsmetod där man blästrar med ispellets (expanderande/sublimerande kolsyra), även kallt torr-is.

Isblästring är en effektiv samt skonsam rengöringsmetod där man blästrar med ispellets (expanderande/sublimerande kolsyra), även kallt torr-is.

Torrblästring är en mycket miljövänlig  rengöringsmetod och fungerar på alla typer av ytor samt beläggningar. Det enda som blir kvar efter blästringen är materialet som blästras bort. Då skräpet är torrt är det enkelt att ta hand om och forsla bort.

Fakta isblästring:

  •        Isblästringsmetoden lämpar sig för många olika typer av rengöring och applikationer.
  •        Då torr-is pellets övergår till gasform direkt från fast form (sublimerar) och gasen går på så sätt tillbaka till ekosystemet.