• Paket
Fasadrengöring
search
  • Fasadrengöring
  • Fasadrengöring
  • Fasadrengöring
  • Fasadrengöring
  • Fasadrengöring
  • Fasadrengöring
  • Fasadrengöring

Fasadtvätt

Principen för fasadrengöring är att tvätta rent fasader från trafiksmuts, sot, oljehaltig och fet smuts, alg samt mossa utan att skada ytans patina.

Det här paketet innehåller

Principen för fasadrengöring är att tvätta rent fasader från trafiksmuts, sot, oljehaltig och fet smuts, alg samt mossa utan att skada ytans patina.

Den idag mest kostnadseffektiva rengöringsmetoden är att tvätta med kemikalier och spola av dessa med vatten under högt tryck och värme.

Metoderna varierar med hänsyn till olika fasadmaterial och föreningar.

 

Varför fasadtvätt?

Det finns ett flertal orsaker till att en fasad tvättas och rengörs. Det kan vara en av åtgärderna i en allmän fastighetsrenovering eller i en fasadrenovering.

Vissa material anses i dagligt tal vara underhållsfria i den meningen att de inte behöver målas om. Exempel på sådana material är bland annat natursten, plåt, tegel, etc.

Smutsiga fasader skapar i allmänhet en högre energiförbrukning för den drabbade fastigheten. Gjorda undersökningar indikerar en ökning av energiförbrukningen på mellan 5-10%. Efterhand ökas aggressiviteten hos smutsen och fasadmaterialet börjar vittra sönder.

Får smutsen ligga kvar minskar fasadens möjligheter att andas och påverkar därmed livslängden. Smuts på fasaden påverkar också ytan så att PH-värdet sjunker, vilket medför att fasaden vittrar sönder. 

En väl utförd fasadtvätt ökar värdet på din fastighet och minskar underhållskostnader.